ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  زنگ خطرها در معامله: زمانی که باید بیشتر احتیاط کنید

  قیمت و شرایط ارائه شده بیش از حد عالی به نظر می رسد.

  درخواست بیعانه قبل از دریافت کالا، به هر عنوانی توسط فروشنده پیشنهاد شود.

  فروشنده اطلاعات شفاف و کاملی دربارهٔ کالا ارائه نمی‌کند.

  طرف مقابل بدون دلیل منطقی درخواست معاملهٔ حضوری را رد کند.

  طرف مقابل بدون دلیل منطقی اطلاعات شخصی یا حساب بانکی شما را می‌پرسد.

  خریدار بخواهد بدون دیدن کالا، آن را با قیمت عالی بخرد.

  آگهی‌دهنده خود را از فروشندگان معتبر و تأیید شده توسط سایت پاتو وان معرفی می‌کند.