ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پرینت

    استعلام

    لینک های مفید استعلام تجهیزات پزشکی شرکت های تولیدکننده دارای پروانه ساخت جست و جوی واحدهای غیر صنعتی تولید کننده ماسک شرکت های مجاز فعال در زمینه واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی صادرکنندگان دارای پروانه ساخت فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت شده استعلام فهرست قیمت کالاهای مصرفی مورد تایید اداره کل برای مراکز درمانی و ذینفعان جستجوی تجهيزات پزشکی مجاز […]