پاتو وان
استخدام در آزمایشگاه سلولی در یکی از مراکز معتبر

استخدام در آزمایشگاه سلولی در یکی از مراکز معتبر

استخدام در آزمایشگاه سلولی و رشته تحصیلی : افرادی که در دانشگاه رشته زیست شناسی سلولی را انتخاب می کنند می توانند برای استخدام در آزمایشگاه سلولی اقدام کنند. رشته زیست شناسی سلولی یکی از رشته های جذاب و دوست داشتنی می باشد که بازار شغلی خوبی دارد. انتخاب این رشته جذاب و کاربردی توسط […]

آزمايشهاي بيولوژي سلولي مولكولي

آزمايش های بيولوژی سلولی مولكولی

مهمترین‌ مولکول‌هایی‌ که‌ در حیات‌ سلول‌ مؤثر هستند، RNA ,DNA و پروتئین‌ها می‌باشند. DNA مرکز ذخیره‌ اطلاعات‌ و صدور فرمان‌های‌ سلول‌، RNA وظیفه‌ انتقال‌ این‌ فرمان‌ها و پروتئین‌ مسؤولیت‌ اجرای‌ این‌ فرمان‌ها را بر عهده‌ دارند. در زیست‌شناسی‌ سلولی‌ مولکولی‌ چگونگی‌ این‌ فعالیت‌ها بررسی‌ می‌شود. آزمايش های بيولوژی سلولی مولكولی یکی از مهمترین پیشرفت ها […]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است