شنوایی سنجی (ادیولوژی) - پاتو

  • ضبط پیام صوتی

    زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است