پاتو وان

نمونه گیر آزمایشگاه | پاتو

نمونه گیر آزمایشگاه
پاتو وان درج آگهی استخدام نمونه گیر آزمایشگاه، آگهی های استخدامی نمونه گیر خون و نمونه گیر PCR
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است