پاتو وان

پذیرش آزمایشگاه | پاتو

پذیرش آزمایشگاه
پاتو وان درج آگهی استخدام پذیرش آزمایشگاه، آگهی های استخدامی پذیرش آزمایشگاه، استخدام و کاریابی، آموزش، نیازمندی های درمانی، تجهیزات درمانی و ...
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است