باکتری شناسی - پاتو

  • باکتری شناسی
    پاتو درج آگهی استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی، آگهی های استخدامی کارشناس علوم آزمایشگاهی باکتری شناسی، استخدام و کاریابی، آموزش، نیازمندی های درمانی، تجهیزات درمانی و ...
    ضبط پیام صوتی

    زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است