کلیه و مجاری ادراری - پاتو

  • ضبط پیام صوتی

    زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است