پاتو وان
آزمايشهای پاتولوژی و سيتولوژی

آزمايشهای پاتولوژی و سيتولوژی

پاتولوژی‎ ‎در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می‌پردازد. آسیب شناسی بین علوم پایه و بالینی ارتباط ایجاد می کند و شامل بررسی علت زمینه ای بیماری ها (سبب شناسی) و نیز اتفاقاتی است که منجر به ایجاد علایم و نشانه های بیماری […]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است