پاتو وان
آزمایش پاپ اسمیر برای چیست؟

آزمایش پاپ اسمیر برای چیست؟

آزمایش پاپ اسمیر، روشی برای غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان است. در این آزمایش قسمتی از بافت و سلول‌های دهانه رحم، دقیقا همان قسمت پایین و باریک ورودی رحم که متصل به واژن است، جمع‌آوری و در آزمایشگاه پاتوبیولوژی مورد بررسی قرار می‌گیرند. مطمئنا تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم با انجام آزمایش پاپ اسمیر […]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است