پاتو وان
آزمایش پاپ اسمیر برای چیست؟

آزمایش پاپ اسمیر برای چیست؟ Pap Test

آزمایش پاپ اسمیر Pap Teat، روشی برای غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان است. در این آزمایش قسمتی از بافت و سلول‌های دهانه رحم، دقیقا همان قسمت پایین و باریک ورودی رحم که متصل به واژن است، جمع‌آوری و در آزمایشگاه پاتوبیولوژی مورد بررسی قرار می‌گیرند. مطمئنا تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم با انجام آزمایش […]

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است